نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
2. کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-27

شبنم جعفری؛ محمدحسین کاظمی؛ محمود شجاعی؛ لطفعلی زاده حسین؛ محسن مفیدی نیستانک