نویسنده = ���������������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 267-276

صدیقه اشترى؛ على ‏اصغر پورمیرزا؛ محمدحسن صفرعلیزاده


2. مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 319-328

محمد ناطق گلستان؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ علیمراد سرافرازی