نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 145-154

شهرزاد محمدی؛ سهراب ایمانی؛ داود درانیان؛ سیاوش تیرگری؛ محمود شجاعی


2. کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-27

شبنم جعفری؛ محمدحسین کاظمی؛ محمود شجاعی؛ لطفعلی زاده حسین؛ محسن مفیدی نیستانک