نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 145-154

شهرزاد محمدی؛ سهراب ایمانی؛ داود درانیان؛ سیاوش تیرگری؛ محمود شجاعی