نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 141-153

سعیده قهرمانی نژاد؛ معصومه شایان مهر؛ محمدتقی توحیدی