نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی شهر شیراز

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 253-270

محمد فرزانه؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


3. بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 117-129

ساناز جوان؛ سیدابراهیم حسینی؛ هادی استوان؛ محمد فرزانه؛ سمیه شبانی