نویسنده = ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 117-129

ساناز جوان؛ سیدابراهیم حسینی؛ هادی استوان؛ محمد فرزانه؛ سمیه شبانی