نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، توسط محصول تجاری ZEUTEC در باغ‌های گردوی کشور

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 185-195

فاطمه شفقی؛ محمد جعفرلو؛ سید وحید فرهنگی؛ آرمان آوند فقیه؛ رضا شهسواری