نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 237-248

شادی مالکی؛ هادی استوان؛ ولی الله بنی عامری؛ امید جوهرچی