نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 263-267

فاطمه کارگریان؛ شهرام حسامی؛ احسان رخشانی


2. گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 307-312

فریبرز فیروزی جهانتیغی؛ حسین براهویی؛ رضا وفایی شوشتری؛ احسان رخشانی


3. بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 155-164

محمود علی خانی؛ علی رضوانی؛ احسان رخشانی؛ محمدجواد مدنی


4. بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-12

نهال ابوالمعصومی؛ علی‌اصغر طالبی؛ احسان رخشانی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده