نویسنده = ������������ ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 307-312

فریبرز فیروزی جهانتیغی؛ حسین براهویی؛ رضا وفایی شوشتری؛ احسان رخشانی