نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانوادهIsotomidae (Apterygota: Collembola) برای فون ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 385-401

علیه یحیی پور؛ معصومه شایان مهر


2. بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 141-153

سعیده قهرمانی نژاد؛ معصومه شایان مهر؛ محمدتقی توحیدی