نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 365-373

فرشید شخصی زارع؛ مرضیه قاسم زاده؛ آزیتا ثابت قدم؛ نادیا بقایی


2. مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 239-248

فرشید شخصی زارع؛ مسعود اربابی؛ هاشم کمالی؛ مرضیه قاسم زاده


3. اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 43-50

مرضیه قاسم زاده؛ فرشید شخصی زارع؛ آزیتا ثابت قدم؛ نادیا بقایی