نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 341-352

آزاده دارابی؛ مصطفی حقانی؛ ارسلان جمشیدنیا؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر فرار