نویسنده = ��������������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 303-313

خدیجه ایزک مهری؛ موسی صابر؛ محمد باقر حسن‌پور اقدم؛ علی مهرور