نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. اثرات تخم‌کشی و لاروکشی نه پودر گیاهی روی سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 359-371

حدیث محمدی نوری؛ جهانشیر شاکرمی؛ شهریار جعفری


2. بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستـان خرم‌ آباد

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 403-413

رضا نامداری؛ رضا وفایی شوشتری؛ جهانشیر شاکرمی


3. مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 95-101

جهانشیر شاکرمی؛ سمیرا خورشیدوند؛ مسعود اربابی؛ عبدالحسن رضایی نژاد