نویسنده = �������� �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 211-222

ندا فلاح نژاد مجرد؛ شیلا گلدسته؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ رضا وفایی شوشتری