نویسنده = محسن یزدانیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-181

نفیسه فتح پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ محسن یزدانیان؛ سایه سری


2. تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‏مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 133-147

وحیده مصطفی لو؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ محمدحسن سرایلو