نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 43-50

سعیده سرباز؛ غلامحسین مروج؛ محمد سیرجانی؛ آرزو حیدرزاده