نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-19

مریم تکلوزاده؛ حاجی محمد تکلوزاده؛ اکبر حسینی پور؛ علیمراد سرافرازی


2. اولین گزارش Dactylochelifer spasskyi Redikorzev (Pseudoscorpiones :Cheliferidae) از ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 335-340

مهراد نصیرخانی؛ حاجی محمد تکلوزاده