نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-19

مریم تکلوزاده؛ حاجی محمد تکلوزاده؛ اکبر حسینی پور؛ علیمراد سرافرازی