نویسنده = ��������������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. معرفی فون و گزارش جدید از پادمان (Collembola, Hexapoda) بخشی از جنگل‌‌های مازندران (ایران)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 103-113

رضا وفایی شوشتری؛ علیه یحیی‌‌پور؛ معصومه شایان‌مهر


2. گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 359-372

مرتضی کهراریان؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ معصومه شایان‌مهر؛ بهمن شمس اسفندآباد