نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 8
1. گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 359-372

مرتضی کهراریان؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ معصومه شایان‌مهر؛ بهمن شمس اسفندآباد


2. بررسی فونستیک و پراکنش کنه های آبزی (Acari: Hydrachnida) در شهرستـان خرم‌ آباد

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 403-413

رضا نامداری؛ رضا وفایی شوشتری؛ جهانشیر شاکرمی


3. گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 283-289

عبداله دینی پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ علیرضا صبوری؛ ولادیمیر پسیک


4. مطالعه نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller و کرم به، Euzophera bigella Zeller، در باغ های انار لرستان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 161-170

نوید ناصریان؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ آرمان آوندفقیه؛ نادر آزادبخت


5. استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-10

ندا آقاگلی مرزیجرانی؛ فریبا مظفریان؛ رضا وفایی شوشتری


6. گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 307-312

فریبرز فیروزی جهانتیغی؛ حسین براهویی؛ رضا وفایی شوشتری؛ احسان رخشانی


7. مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 325-329

محمود علی خانی؛ تورج ارکانی؛ حسین هاشم‌زاده؛ رضا وفایی شوشتری


8. فون کفشدوزک های (Col., Coccinellidae) شهرستان زرند، استان کرمان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 277-284

رضا جعفری؛ ناهید زارعی جلال‌آباد؛ رضا وفایی شوشتری