نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 307-316

بهاره رفیعی؛ سهراب ایمانی؛ سید رضا باستان


2. بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 3، آذر 1389، صفحه 193-201

بهاره رفیعی؛ سهراب ایمانی؛ محمد علیمرادی؛ هادی شفیعی؛ شهاب خاقانی؛ سیدرضا باستان