نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 289-298

محمد حسین پورشب؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی پور؛ علی احدیت