نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 263-267

فاطمه کارگریان؛ شهرام حسامی؛ احسان رخشانی