نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 9
1. اثرات دورکنندگی فرمولاسیون های پودری حاوی اسانس درمنه Artemisia sieberi (Asteraceae) علیه شپشه برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-33

الهام شاهین فر؛ احمد حیدری؛ سهراب ایمانی؛ علی احدیت؛ مریم نگهبان


2. شناسایی باکتری‌های روده گونه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) و جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده لیگنین

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-21

بهزاد حبیب پور؛ زینب فتح اللهی؛ سهراب ایمانی؛ نادر حسن زاده؛ محمد عبدی گودرزی


3. بررسی سمیت و اثرات زیرکشندگی اسانس پنج‌انگشت به‌‌عنوان یک ترکیب شبه هورمون جوانی روی لمبه‌ گندم

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 21-34

سیاوش تیرگری؛ علیرضا رحیم‌زاده؛ سهراب ایمانی؛ یعقوب فتحی‌پور


4. بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 271-281

شیرین ترابی‌پور؛ سهراب ایمانی؛ حسین لطفعلی زاده؛ الهام مطلبی


5. سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-12

سیاوش تیرگری؛ علیرضا رحیم زاده؛ سهراب ایمانی؛ یعقوب فتحی پور


6. بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 17-28

سهراب ایمانی؛ الهام دزفولی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ کامبیز لاریجانی


7. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


8. بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 307-316

بهاره رفیعی؛ سهراب ایمانی؛ سید رضا باستان