نویسنده = سهراب ایمانی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


2. بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 307-316

بهاره رفیعی؛ سهراب ایمانی؛ سید رضا باستان