نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 205-214

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفایی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی


2. استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-10

ندا آقاگلی مرزیجرانی؛ فریبا مظفریان؛ رضا وفایی شوشتری