نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر چند حشره کش گیاهی و شیمیایی بر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood ,1856) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 59-71

امیر موذنی؛ محمد رضا باقری؛ بهنام امیری بشلی؛ محمد رضا شهسواری


2. اثرسمیت چند حشره کش گیاهی و شیمیایی روی سن Macrolophus caliginosus شکارگر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 73-84

امیر موذنی؛ محمد رضا باقری؛ بهنام امیری بشلی؛ محمد رضا شهسواری