نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای آفات بید

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 225-237

یاسمن شفیقی؛ رضا وفایی شوشتری؛ محمد‌رضا زرگران؛ بهمن شمس اسفند آباد