نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 153-161

ایمان صبوری؛ امیر محسنی امین؛ نسیم علی‌پناهی؛ شیلا گلدسته


2. مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 204-215

تیمور مرادی؛ رضا وفایی شوشتری؛ مرتضی کهراریان؛ امیر محسنی امین


3. بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 101-109

ایمان صبوری؛ امیر محسنی امین؛ شیلا گلدسته؛ نسیم علی‌پناهی


4. بررسی مقاومت 48 ژنوتیپ کلزا .Brassica napus L به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.)

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 269-279

عبدالامیر محیسنی؛ عباس ترکمانی پیرمیشانی


5. استفاده از زمین آمار در مدیریت کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع لوبیا

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 295-303

مهناز حجتی؛ عبدالامیر محیسنی؛ رضا وفایی شوشتری؛ ایرج ترمه‌چی