نویسنده = ������������������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 277-287

مرضیه محمدپور؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی؛ حمید هاشمی‌راد؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده


2. بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-12

نهال ابوالمعصومی؛ علی‌اصغر طالبی؛ احسان رخشانی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده