نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 277-287

مرضیه محمدپور؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی؛ حمید هاشمی‌راد؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده