نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 261-276

سعیده لونی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مسعود لطیفیان؛ عزیز شیخی‌گرجان؛ رضا وفایی شوشتری


2. بررسی حساسیت مرحله لاروی شپشه‌آرد Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae) به حشره‌کش‌های IGR در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 109-116

سعیده لونی؛ حسین فرازمند؛ عزیز شیخی‌گرجان؛ زهرا رفیعی‌کرهرودی