نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 83-92

فروغ یاقوت نژاد؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ روح الله رجبی؛ مهدی اسفندیاری؛ ندا پالوانه