نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کارایی چند حشره کش بیولوژیک، هورمونی و شیمیایی روی بید کلم در مزرعه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 51-59

راضیه نصیری کاکلکی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ علیرضا جلالی زند