نویسنده = بابک قرالی
تعداد مقالات: 3
2. تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15

فرشته بحیرایی؛ علی مهرور؛ بابک قرالی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ شهریار جعفری