نویسنده = ������ ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 183-193

زینب احمدی؛ علی مهرور؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ غلامحسین قره خانی


2. اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae)

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 271-282

زهرا عابدی؛ موسی صابر؛ غلامحسین قره خانی؛ علی مهرور