نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 307-316

بهاره رفیعی؛ سهراب ایمانی؛ سید رضا باستان