نویسنده = ������������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-15

فرشته بحیرایی؛ علی مهرور؛ بابک قرالی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ شهریار جعفری