نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 135-143

مجتبی لطف آبادی؛ حبیب عباسی پور؛ امیر ریوندی؛ علیرضا عسکریان زاده