نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره‌کشی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر شته جالیز (Aphis gossypii Glover)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 89-99

مهران زمانی وردی؛ حبیب عباسی پور؛ سمیرا گودرزوند چگینی


2. ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 135-143

مجتبی لطف آبادی؛ حبیب عباسی پور؛ امیر ریوندی؛ علیرضا عسکریان زاده


3. اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 289-298

محمد حسین پورشب؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی پور؛ علی احدیت