نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 38-46

مهرنوش زمانی؛ رضا وفایی شوشتری؛ مرتضی کهراریان؛ مهراد نصیرخانی


2. اولین گزارش Dactylochelifer spasskyi Redikorzev (Pseudoscorpiones :Cheliferidae) از ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 335-340

مهراد نصیرخانی؛ حاجی محمد تکلوزاده