نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 6
1. اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 193-201

فرشید شخصی زارع؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ عارف معروف؛ مهران غزوی


2. اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 317-325

فرشید شخصی زارع؛ سعیده لونی؛ فردین مرادی؛ لاله عزیزپور


3. بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-37

فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی


4. بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae)در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 365-373

فرشید شخصی زارع؛ مرضیه قاسم زاده؛ آزیتا ثابت قدم؛ نادیا بقایی


5. مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 239-248

فرشید شخصی زارع؛ مسعود اربابی؛ هاشم کمالی؛ مرضیه قاسم زاده


6. اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 43-50

مرضیه قاسم زاده؛ فرشید شخصی زارع؛ آزیتا ثابت قدم؛ نادیا بقایی