نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه فون بالاخانواده پسیل‌ها (Hemiptera: Psylloidea) در استان کردستان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-107

منوچهر عزتی؛ علی مهرور؛ زینب احمدی


2. تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-15

فرشته بحیرایی؛ علی مهرور؛ بابک قرالی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ شهریار جعفری


3. بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 303-313

خدیجه ایزک مهری؛ موسی صابر؛ محمد باقر حسن‌پور اقدم؛ علی مهرور


4. بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 183-193

زینب احمدی؛ علی مهرور؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ غلامحسین قره خانی


5. اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae)

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 271-282

زهرا عابدی؛ موسی صابر؛ غلامحسین قره خانی؛ علی مهرور