نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-27

شبنم جعفری؛ محمدحسین کاظمی؛ محمود شجاعی؛ لطفعلی زاده حسین؛ محسن مفیدی نیستانک


2. تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 233-247

شبنم جعفری؛ محمدحسین کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ محسن مفیدی نیستانک