نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 3
1. اثرات دورکنندگی فرمولاسیون های پودری حاوی اسانس درمنه Artemisia sieberi (Asteraceae) علیه شپشه برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-33

الهام شاهین فر؛ احمد حیدری؛ سهراب ایمانی؛ علی احدیت؛ مریم نگهبان


2. اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 289-298

محمد حسین پورشب؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی پور؛ علی احدیت


3. بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 61-76

مریم نقیبی نژاد؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ علی احدیت