نویسنده = ������������ ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-49

شادی رساپور؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


3. تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 29-40

علیرضا جلالی زند؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ فائزه زمانی


4. مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 83-92

فروغ یاقوت نژاد؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ روح الله رجبی؛ مهدی اسفندیاری؛ ندا پالوانه