نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 6
1. کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-113

لیدا دهقان دهنوی؛ علی اصغر طالبی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ احمد ندیمی


2. اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 103-116

اکرم بخشی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


3. مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 143-151

حمیده پوربهی؛ علی اصغر طالبی؛ عباسعلی زمانی؛ شیلا گلدسته؛ ناصر فرار


4. بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L.

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 43-50

ابراهیم طالبی؛ مریم خادمی؛ جی. سوبرامانی؛ اچ. بی. ماهش


5. اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 259-269

سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ روشنک صداقت


6. دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 49-60

علی‌اصغر لشگری؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‎پور؛ سمیرا فراهانی